Leczenie depresji – terapia w Olsztynie

Leczenie depresji – co musisz wiedzieć?

Depresja jest poważną chorobą, charakteryzującą się wyraźnymi objawami, które odróżniają ją od złego nastroju. Główne objawy depresji to: bezradność, przygnębienie, częste i nagłe zmiany nastroju, utrata odczuwania przyjemności, brak koncentracji, zaburzenia pamięci. A także niemożność podjęcia decyzji, strach, lęk, ataki paniki, ataki agresji. Różne objawy wegetatywne, takie jak nadmierne pocenie się, drżenie, suchość w ustach i inne.

Jeśli objawy te pojawiają się jednocześnie i utrzymują się przez kilka tygodni, istnieją wszelkie powody, aby podejrzewać depresję. Leczenie depresji musi odbywać się pod okiem specjalistów takich jak psychiatra i psycholog, Olsztyn na swoim terenie posiada Ośrodek psychoterapii, który udziela profesjonalnego wparcia osobom cierpiącym na tą chorobę.

Etapy leczenia depresji

Korzystając z pomocy psychiatry, chory rozpocznie przyjmowanie odpowiednich leków farmaceutycznych. Po poprawie stanu rozpoczyna się okres ustalania wyników. Ten etap leczenia jest nie mniej ważny, ponieważ depresja jest podstępna i może powrócić za kilka miesięcy lub nawet lat. Aby nie doszło do nawrotu choroby, konieczna jest psychoterapia grupowa i indywidualna praca z psychologiem, Ośrodek psychoterapii w Olsztynie do leczenia depresji, wykorzystuje wiele metod:

  • Psychoterapia poznawcza, której celem jest zmiana postrzegania siebie i otaczającego świata przez osobę
  • Psychoterapia interpersonalna, która pomaga rozwiązywać konflikty z innymi
  • Terapia behawioralna przeznaczona do zmiany zachowania
  • Metoda, która rozwiązuje wewnętrzne konflikty osoby z samym sobą i wieloma innymi.

Czas trwania tego etapu zależy od ciężkości stanu i od tego, jak chętny jest pacjent do współpracy. Ważne jest, aby ustalić, czy objawy depresyjne są spowodowane problemami zdrowotnymi. Jeśli tak, należy najpierw usunąć ten problem. Decydująca jest również ostrość depresji. Im bardziej dotkliwa jest depresja, tym bardziej intensywne leczenie jest potrzebne, warto skorzystać z pomocy specjalisty.

Nie można polegać tylko na lekach

Chociaż lek może złagodzić objawy depresji, nie rozwiąże wszystkich problemów. Inne metody leczenia, w tym ćwiczenia fizyczne i terapia, mogą być równie skuteczne, jak terapia lekowa, często nawet bardziej korzystne, i nie prowadzą do niepożądanych skutków ubocznych.

Wsparcie w gronie bliskich

Im lepsze są powiązania społeczne, tym człowiek jest bardziej chroniony przed depresją. Można na przykład porozmawiać z członkami rodziny lub przyjaciółmi lub poszukać nowych kontaktów w grupie wsparcia. Proszenie o pomoc nie jest oznaką słabości. Często prosta czynność komunikowania się z kimś twarzą w twarz może być ogromną pomocą.

Psychologiczne leczenie depresji

To psycholog, który pracuje z osobami cierpiącymi na depresją. Psychologiczne leczenie depresji w Olsztynie pomaga w zmianie wzorców myślenia i poprawie umiejętności radzenia sobie, dzięki czemu dana osoba będzie lepiej przygotowana do radzenia sobie ze stresem życiowym i konfliktem. Terapia psychologiczna pomaga zidentyfikować i zmienić destrukcyjne myśli i zachowania. Istnieje kilka rodzajów skutecznych terapii psychologicznych na depresję. Niektórzy ludzie wolą pracować indywidualnie z profesjonalistą, podczas gdy inni czerpią więcej ze środowiska grupowego.

Czym jest wsparcie ze strony psychologa/psychoterapeuty w Olsztynie?

Leczenie depresji to przede wszystkim odrabianie pracy domowej. Przy depresji praca zaczyna się najczęściej, od tego, że dana osoba uczy się, jak ją zatrzymać. Długotrwałe utrzymywanie stanu przygnębienia znacznie pogarsza, jakość życia, więc uczenie się, jak sobie z nimi radzić, jest ważnym zadaniem. Na początkowych etapach często stosowana jest aktywacja behawioralna, gdy chory, wraz z psychologiem, planuje małe przyjemne rzeczy i uczy się je realizować.

Wszakże nawet przy względnie niestabilnym spadku nastroju, osoba odmawia czegoś dobrego, ponieważ wydaje się jej, że nie przyniesie to przyjemności. W ten sposób coraz bardziej popycha się w kąt beztroskiej egzystencji. Psychoterapeuci w Olsztynie pracują nad myśleniem o przyszłości, z wypaczeniami percepcji wydarzeń. Chory czasami zapisuje, kiedy jego nastrój się zmienił i w jakim kontekście. Relacje w terapii poznawczo-behawioralnej są bliskie modelowi trenera i sportowca. Pacjent jest aktywnie zaangażowany w proces i staje się bardziej psychoterapeutyczny w stosunku do siebie.

Psychologiczna terapia behawioralna – skuteczne leczenie depresji w Olsztynie

Psychologiczne leczenie depresji, które uznaje, że sposób, w jaki dana osoba myśli i postępuje, wpływa na jej samopoczucie. Jest to jest jeden z najskuteczniejszych sposobów leczenia depresji korzystny dla wielu grup wiekowych, w tym dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. Terapia, jaka przeprowadzana jest w Olsztynie, obejmuje współpracę z profesjonalnym psychoterapeutą w celu zidentyfikowania wzorców myślenia i zachowania, które czynią człowieka bardziej podatnym na depresję, lub zapobiegają złagodzeniu stanu, gdy doświadcza się depresji. Psychoterapeuta stara się zmienić sposób myślenia, nauczenia osobę chorą na depresję racjonalnego myślenia, pomaga mu zmienić negatywne wzorce myślenia i reakcje na bardziej realistyczne, pozytywne podejście do rozwiązywania problemów.

Redakcja